Avís legal

L'avís legal forma part dels Termes i Condicions Generals que regeixen aquesta Web.

Pots adreçar-te per correu electrònic a info@barnaprint.es per comunicar-te amb nosaltres.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar aquest avís legal en qualsevol moment. Et recomanem revisar-la periòdicament.

1. Identificació
Titular: BARNAPRINT
Domicili social: C/ Indústria 14, CP: 25300, Tàrrega (Lleida).
Telèfon: 973985132
E-mail: info@barnaprint.es

2. Objete

Amb aquest avís legal posem a la vostra disposició tota la informació relativa a la nostra empresa i quins són els drets, obligacions i responsabilitats de la nostra marca i dels usuaris que accedeixin al nostre lloc web i als nostres serveis.

El servei que prestem consisteix en la posada a disposició a través del lloc web www.barnaprint.es - així com dels altres llocs dependents del mateix - els productes i serveis que oferim com ara creació de targetes de visita, impressió en diferents mides i formats, així com qualsevol altre servei que es vagi incorporant a través del web principal de la companyia com de les pròpies de cada servei.

Tot usuari que accedeixi al nostre lloc web, accepta expressament i de forma inequívoca aquest avís legal així com la política de privadesa de la companyia, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que poguessin ser desenvolupats i inclosos en el futur.

Als efectes de la interpretació de les presents condicions, entenem que una persona és usuària dels nostres serveis amb el mer accés i ús del nostre lloc web, sense que sigui necessari que aquest estigui registrat com a tal.

Ens reservem el dret a modificar el present avís i qualsevol altre text legal del lloc web per la qual cosa us recomanem que les reviseu periòdicament.

3. Propietat Intelectual i Industrial

A BARNAPRINT estem profundament compromesos amb la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels nostres usuaris, col·laboradors i entitats associades. Per això, us informem que:

El disseny, programació i tecnologia de càrrega dels dissenys utilitzats al lloc web són completament originals, havent estat desenvolupats per BARNAPRINT i comptant aquest amb la propietat en exclusiva de la tecnologia, en cas, d'haver estat desenvolupat per tercers es compta amb els acords de cessió i llicències dús pertinents.

En cap cas no es pot entendre que cedim als usuaris cap dret d'explotació sobre les nostres marques, noms comercials, logotips i tecnologies utilitzades als nostres llocs web.

Els continguts que depenen directament de nosaltres i que posem a la vostra disposició són completament originals i adequats a la legislació nacional, vigent, i es troben degudament protegits pels drets de propietat intel·lectual i, si escau, industrial.

Els continguts disponibles al lloc web han estat elaborats per nosaltres o si escau cedits mitjançant una llicència d'ús per a la seva reproducció, comunicació pública i distribució a través del nostre lloc web i/o de les eines que es posen a disposició a través del mateix, quedant igualment plenament protegits pels drets de propietat intel·lectual.

Tots els logotips de tercers que apareixen al nostre lloc web han estat inclosos amb la prèvia autorització dels seus titulars.

Tot usuari registrat té la possibilitat de publicar al lloc web opinions, valoracions i comentaris respecte dels diferents continguts que publiquem www.barnaprint.es.

En cas que detecteu algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent, o que pugui ser considerat perjudicial per als usuaris, us preguem que ens els notifiqueu al més aviat possible perquè puguem retirar-lo.

4. Responsabilitats

A BARNAPRINT establim com a prioritat que el servei que posem a la vostra disposició funcioni degudament i conforme als principis màxims de qualitat i seguretat.

No obstant això, i atès que es tracta d'un servei absolutament automatitzat, es pot veure sotmès a situacions concretes que n'impedeixin el funcionament correcte. En aquest cas, ens comprometem a reparar el servei en el mínim termini de temps possible.

De la mateixa manera, no ens fem responsables dels possibles danys i perjudicis que poguessin arribar a causar-se en els casos següents:

  • En cas que aparegués publicada a la nostra plataforma informació falsa o errònia, que hagués estat publicada per part de tercers sense la nostra autorització expressa.
  • En cas que la plataforma no estigui operativa per raons tècniques imputables a tercers, a causes imprevisibles o de força major.
  • En cas que algun usuari utilitzi bloquejadors de geolocalització o de cookies, la qual cosa impediria el correcte funcionament de la nostra web al vostre navegador.
  • En cas que l'usuari utilitzi el lloc web o plataforma per introduir dades, virus, i/o codi maliciós i es causin danys als sistemes d'altres usuaris, proveïdors, col·laboradors o qualsevol tercer, serà responsable l'usuari que va fer l'acció.
  • En cas que algun dels continguts publicitaris proveïts a la Web per les plataformes d'afiliació publicitària fossin controvertits o danyessin la moral dels usuaris, la reclamació o queixa s'haurà de dirigir davant d'aquestes.
  • En cas que algun usuari perdi o oblidi alguna dada d'accés a la plataforma, i algun tercer, sense la seva autorització, realitzi actes contraris a la llei ia les presents condicions d'ús, la responsabilitat serà del mateix si no se'ns ha advertit amb anterioritat, i es pot reclamar després contra aquest tercer.

5. Resolució de Controvèrsia

En cas que es produeixi algun tipus de controvèrsia derivada de l'ús del lloc web i del servei prestat a través d'aquest, serà aplicable en tot cas la legislació espanyola, així com serà resolta pels jutjats i tribunals de Lleida, renunciant a qualsevol altre fòrum que pogués ser competent.

Per comunicar-nos qualsevol tipus de reclamació i o consulta, no dubteu a contactar-nos al següent correu electrònic info@barnaprint.es