Política de temps de producció i enviament

Temps de producció

Els temps de producció els nostres productes són els que estan indicats en la fitxa tècnica de cada producte i és vàlid únicament per al producte consultat.

Cada producte pot tenir el seu propi temps de producció, per la qual cosa, si estàs comparant diversos, recomanem que revisis el temps de producció de cadascú. En cas que realitzis una comanda els productes de la qual tinguin diferents terminis de producció, es prendrà el del producte amb major termini de producció per al lliurament total de la comanda.

Tots els temps de producció estan expressats en DIES I HORES LABORABLES, quedant exclosos dissabtes, diumenges i dies festius nacionals, autonòmics i municipals de Catalunya. A la nostra secció "Horari Barnaprint" podràs trobar en detall el llistat d'aquests dies no laborables.

A la nostra web trobaràs productes amb temps de producció ajustats als següents terminis:

  • 10 - 12 dies feiners
  • 8 - 10 dies feiners
  • 5 dies feiners
  • Producció urgent 24 hores o 3 dies

Cada producte indicarà en la seva fitxa tècnica el seu temps de producció. Per calcular-ho correctament, cal que tinguis en compte el màxim termini indicat a la forquilla de dies indicats. En cas que necessitis un termini de lliurament inferior al que aparegui indicat a la fitxa tècnica del producte o amb una data tancada que coincideixi amb el termini mínim de la forquilla de producció, cal que demanis pressupost personalitzat escrivint des del botó de "contacta" i explica'ns tots els detalls del teu projecte (quantitat, mides, suport, acabats) i data de lliurament per quan ho necessites.

La nostra hora de tancament en dies laborables per iniciar la producció és a les 11:00h. En totes les comandes validades a partir de les 11:01 hores (en dies laborables) es considerarà un (1) dia laborable addicional en el termini de producció.

Es consideren comandes validades aquelles que es trobin al corrent de pagament i amb els fitxers dels arts finals normalitzats (revisats pel nostre equip de preimpressió i marcats sense errors tècnics de mesura, sang i marge de seguretat). Pren en compte que la validació dels arts finals és un procés manual que es gestiona per estricte ordre d’entrada de les comandes. 

La data estimada de lliurament donada serà una data orientativa per a les comandes validades abans de les 11:00 hores (en dies laborables) i es calcula tenint en compte el temps de producció indicat en la fitxa tècnica del producte contractat, A PARTIR de la data de validació dels teus arts finals. No es comptabilitzaran dies festius, dissabtes ni diumenges. Per a totes les comandes validades a partir de les 11: 01 hores es considerarà un dia addicional en el termini de producció. Sempre que sigui possible enviarem la teva comanda abans de la data indicada però, a tots els efectes, es prendrà per vàlida únicament la data estimada de lliurament indicada pel nostre equip de producció

En el cas de comandes amb productes que contemplin diferents temps de producció, es comptabilitzarà el temps de producció més llarg i es realitzarà un únic lliurament amb tota la comanda. Si necessites lliuraments de productes segons estiguin llestos, hauràs de fer les comandes per separat.

La data de lliurament de cada comanda serà notificada per correu electrònic i es podrà consultar des de l’àrea de client dins dels missatges de la comanda.

Quan els arxius d'impressió no estiguessin tècnicament correctes per a la seva producció, t'indicarem els errors a corregir i posarem la teva comanda en pausa fins que rebem els nous arts finals correctes, moment a partir del qual t'indicarem la seva data de lliurament.

 

Excepcions contemplades:

La contractació de serveis de disseny gràfic combinats amb serveis d’impressió subroga la data d'inici de producció de la producció impresa a la recepció per escrit de l’aprovació dels dissenys per part del client. Una vegada aprovats els dissenys presentats, es procedeix a la realització dels arts finals i el seu enviament al client, moment a partir del qual es marca la comanda d'impressió com a "Fitxers normalitzats" i es podrà indicar la data de lliurament a partir d'aquesta data. La demora per part del client a enviar la informació i materials per realitzar el disseny, a indicar les modificacions necessàries o en enviar el disseny aprovat signat sense modificacions repercutirà en l’inici de la producció impresa i, sota cap circumstància, podrà ser motiu de reclamació per part del client sobre els terminis de lliurament.

 

Temps d’enviament:

Totes les comandes que realitzis online les rebràs al teu domicili mitjançant els serveis d'una empresa de missatgeria externalitzada.

El temps de trànsit per missatgeria és de 24 a 72 hores, segons la destinació d'Espanya península i Balears. Per a les comandes amb entrega a Canàries, Ceuta, Melilla, Portugal, Andorra i Gibraltar, el temps de trànsit és de 24 a 96 hores. El temps de trànsit dels enviaments amb pes superior a 80 kg es pot veure incrementat a criteri de l’empresa de transport sense que això suposi motiu per a cap tipus de reclamació a Barnaprint.